Bộ gia nhiệt và cấp ẩm khí thở

➩ Cơ chế an toàn cao cảm biến kép

➩ Chế độ tự động: invasive / non-invasive

➩ Chế độ tùy chỉnh: bác sỹ tùy chỉnh nhiệt độ

➩ Giao diện điều khiển đảm bảo 3 bước an toàn: chọn tham số, điều chỉnh, xác nhận.

➩ Bộ điều khiển thông minh cảnh báo các tình huống bất thường