SmartQMAN: Giải pháp Xếp hàng thông minh

SmartQMAN™ - Giải pháp Xếp hàng thông minh của ONYX chúng tôi luôn là sản phẩm dẫn đầu thị trường.

Chúng tôi vẫn liên tục không ngừng cập nhật tính năng mới, áp dụng công nghệ mới vào sản phẩm, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người sử dụng.

Với các gói giải pháp từ rời rạc đến tổng thể, triết lý thiết kế phần mềm config and run, đáp ứng mọi luồng nghiệp vụ từ đơn giản đến phức tạp. Không chỉ là xếp hàng Thông minh, hệ thống có thể tích hợp đồng bộ trong cùng một gói giải pháp nhiều tính năng tiện ích cho nhà quản lý, như: bầu chọn chất lượng dịch vụ (voting), khảo sát ý kiến khách hàng (survey), truyền thông SmartMedia, quản trị dữ liệu tập trung - báo cáo thống kê nhiều với tiện ích phân tích dữ liệu.

 

 

 

 

DEMO

 

 

 

 

Catalog của chúng tôi:  Catalog QMAN ONYX 2023

Powered by Onyx Techlab