ONYX - VITASK HỘI NGHỊ HỢP TÁC VIỆT HÀN

Tại hội nghị hợp tác Việt - Hàn, Onyx đã giới thiệu công nghệ & sự khác biệt của iSeal, và giải pháp TrueOrigin - Xác thực xuất xứ. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chia sẻ công nghệ. Bài toán đã được giải, và các lợi ích có thể đem lại cho các bên, từ doanh nghiệp đến cộng đồng là rất lớn.

𝙒𝙚 𝙗𝙡𝙪𝙚,

Tại hội nghị hợp tác Việt - Hàn, Onyx đã giới thiệu công nghệ & sự khác biệt của iSeal, và giải pháp TrueOrigin - Xác thực xuất xứ. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chia sẻ công nghệ.

Bài toán đã được giải, và các lợi ích có thể đem lại cho các bên, từ doanh nghiệp đến cộng đồng là rất lớn.

-----

Đội ngũ TrueOrigin 2022

Powered by Onyx Techlab