CyLock: Khóa mật mã an toàn

Thế hệ khóa từ xa mới, an toàn hơn, an toàn nhất!


➩ Đảm bảo chủ quyền chủ sở hữu, nhà sản xuất không can thiệp được
➩ Ngăn chặn hoàn toàn hacker / cheater
➩ Mã hóa 160 bít, 256 bít an toàn
 

GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2020

Chương trình Sao Khuê được VINASA tổ chức lần đầu từ năm 2003 khi ngành CNTT còn rất non trẻ. Trải qua 17 năm, giải thưởng và danh hiệu Sao Khuê đã đồng hành cùng sự lớn mạnh của VINASA, sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.Vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, từ hàng ngàn đề cử tham gia bình chọn, CyLock được trao Danh hiệu Sao Khuê năm 2020.

 

Powered by Onyx Techlab