• 20210421165223_cms_slide_11_image11_20210421160423.png data-lazyload="20210421165223_cms_slide_11_image11_20210421160423.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

  • 20210421165202_cms_slide_10_image10_20210421160402.png data-lazyload="20210421165202_cms_slide_10_image10_20210421160402.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

  • 20211227092002_cms_slide_9_image9_20211227091202.png data-lazyload="20211227092002_cms_slide_9_image9_20211227091202.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

Công ty cổ phần ONYX Việt Nam - ONYX JSC

Được thành lập từ năm 2015, Công ty cổ phần ONYX Việt Nam là Onyx Việt Nam là công ty khoa học công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực bảo mật phần cứng

Từ đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm giàu kinh nghiệm, Onyx được thành lập với sứ mệnh tiên phong khai phá miền đất mới.

Về chúng tôi

Từ đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm giàu kinh nghiệm, Onyx được thành lập với sứ mệnh tiên phong khai phá miền đất mới.

ONYX làm chủ nhiều công nghệ và kỹ thuật hiện đại, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử

Năng lực kỹ thuật

ONYX làm chủ nhiều công nghệ và kỹ thuật hiện đại, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử

Sau 7 năm nghiên cứu sáng tạo, Onyx hiện đã có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực bảo mật phần cứng.

Sản phẩm sáng chế

Sau 7 năm nghiên cứu sáng tạo, Onyx hiện đã có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực bảo mật phần cứng.

Tin tức mới

Powered by Onyx Techlab