• 20210421165223_cms_slide_11_image11_20210421160423.png data-lazyload="20210421165223_cms_slide_11_image11_20210421160423.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

  • 20210421165202_cms_slide_10_image10_20210421160402.png data-lazyload="20210421165202_cms_slide_10_image10_20210421160402.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

  • 20211227092002_cms_slide_9_image9_20211227091202.png data-lazyload="20211227092002_cms_slide_9_image9_20211227091202.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

Công ty cổ phần ONYX Việt Nam - ONYX JSC

Được thành lập từ năm 2015, Công ty cổ phần ONYX Việt Nam là Onyx Việt Nam là công ty khoa học công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực bảo mật phần cứng

Được thành lập từ năm 2015, dựa trên đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh, đơn vị có bề dày truyền thống nghiên cứu và phát triển các ứng dụng điện tử nhúng từ năm 2005.

Về chúng tôi

Được thành lập từ năm 2015, dựa trên đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh, đơn vị có bề dày truyền thống nghiên cứu và phát triển các ứng dụng điện tử nhúng từ năm 2005.

ONYX làm chủ nhiều công nghệ và kỹ thuật hiện đại, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử

Năng lực kỹ thuật

ONYX làm chủ nhiều công nghệ và kỹ thuật hiện đại, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử

Sau 5 năm nghiên cứu sáng tạo, Onyx hiện đã có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực bảo mật phần cứng.

Sản phẩm sáng chế

Sau 5 năm nghiên cứu sáng tạo, Onyx hiện đã có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực bảo mật phần cứng.

Tin tức mới

Powered by Onyx Techlab