• 20210421165223_cms_slide_11_image11_20210421160423.png data-lazyload="20210421165223_cms_slide_11_image11_20210421160423.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

  • 20210421165202_cms_slide_10_image10_20210421160402.png data-lazyload="20210421165202_cms_slide_10_image10_20210421160402.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

  • 20211227092002_cms_slide_9_image9_20211227091202.png data-lazyload="20211227092002_cms_slide_9_image9_20211227091202.png" data-bgposition="center top" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat">

Công ty cổ phần ONYX Việt Nam - ONYX JSC

Được thành lập từ năm 2015, Công ty cổ phần ONYX Việt Nam là Onyx Việt Nam là công ty khoa học công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực bảo mật phần cứng

Được thành lập từ năm 2005, Công ty cổ phần Công nghệ Thông minh - Smart Technology JSC - STECH là tập thể tinh hoa, tận tụy và sáng tạo ra sản phẩm tích hợp công nghệ cao.

ABOUT STECH

Được thành lập từ năm 2005, Công ty cổ phần Công nghệ Thông minh - Smart Technology JSC - STECH là tập thể tinh hoa, tận tụy và sáng tạo ra sản phẩm tích hợp công nghệ cao.

STECH làm chủ nhiều công nghệ và kỹ thuật hiện đại, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử

CAPABILITY OF TECHNOLOGY

STECH làm chủ nhiều công nghệ và kỹ thuật hiện đại, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử

Sau 7 năm nghiên cứu sáng tạo, Onyx hiện đã có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực bảo mật phần cứng.

Sản phẩm sáng chế

Sau 7 năm nghiên cứu sáng tạo, Onyx hiện đã có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực bảo mật phần cứng.

Latest News

Powered by Onyx Techlab